Nederlands
Hersteld Apostolische Zending Kerk
stam Juda
menu
To "activate" displaying of an arrow, use its property "Visible"
Welkom op onze site
Gebruik het menu, de onderstaande pijl
 of uw muiswiel om verder te bladeren
Welkom bij onze geloofsgemeenschap in Amsterdam
De Hersteld Apostolische Zending Kerk is ontstaan uit de K.A.G. (Katholiek Apostolische Gemeente) en is in 1863 in Nederland opgericht door Apostel F.W. Schwartz).
Het woord apostolisch duid op de leer van de Apostelen ten tijde van de eerste Kerk. In de eerste kerk gaf Jezus Christus de leiding aan de Apostelen en bijhorende dienaren om de gemeenten te dienen. Daarom worden ook onze gemeenten bestuurd door dienaren zoals de bijbel noemt, zoals een apostel, profeet, evangelist, herder, oudsten en diakenen. 
Het is ons doel om de genade en liefde die wij in Christus krijgen door te geven aan allen die
behouden willen worden
De genade van Christus kent diverse onderdelen, zoals de door Hem gegeven dienaren, maar ook in de door Hem gegeven genadegaven van de Heilige Geest waardoor Zijn gemeente in blijdschap met Hem kan voortgaan, uitziende op de dag van Zijn heerlijke Wederkomst.

Ons kerkgenootschap is ontstaan uit een brede charismatische beweging binnen de algemene Kerk. Die beweging - het Réveil - bewerkte dat in Engeland de eerste apostolische gemeenten ontstonden. Deze gemeenten groeiden in de periode van 1820 - 1860 gestaag, waaruit uiteindelijk F.W. Schwartz vanuit de gemeente in Hamburg - Duitsland, voor het werk in Nederland werd uitgezonden en zo deze specifieke geloofsgemeenschap in Nederland vestigde.
Ook nu, is er binnen de agemene Kerk weer een bredere interesse ontstaan voor de charismatische kanten van het geloofsleven. Wij verblijden ons met allen die de werkingen van de Heilige Geest willen leren kennen, omdat deze voor alle Christenen van belang is. Naast de doop die de Christenen verbind met elkaar kennen wij ook de Verzegeling, die ons allen in de Heilige Geest met elkaar verbind. Zijn genade is bedoeld voor alle Christenen van nu, net zoals die was bedoeld voor de Christenen van de eerste kerk. Moge de liefde Gods bij al Zijn kinderen ingang vinden. Daarin is onze  Zending, want van alle gaven die de mens mag krijgen is de Liefde de grootste gave.
U vind ons in Amsterdam
midden in de Jordaan aan de Bloemgracht 96-100,
1015 TM  Amsterdam
Wij zijn een traditionele gemeenschap die zich ondanks alle onderstaande logo's niet
verder op het internet begeeft...

Voor ons geloof kiezen wij geen virtuele maar liever een werkelijke beleving. En wij zoeken geen vervanging voor het heilige huis Gods.

De zondagse eredienst is voor ons een hoogtepunt in samenzijn om God te loven en te danken voor Zijn zegeningen  
De kerk is geopend op zondag van 09:30 uur tot aanvang van de Eredienst. Gedurende de erediensten is de toegang gesloten. 
Onze erediensten worden gehouden van 10:00 uur tot ongeveer 12:00 uur.
Voor ouders met kinderen van 4 tot 12 jaar is er de mogelijkheid om de kinderen tijdens de prediking deel te laten hebben aan de kindernevendienst waar bijbelverhalen eenvoudig worden behandeld voor kinderen.
Onze belangrijkste huisregels zijn, dat men zich in de Kerkzaal stil houd uit respect en dat de mobiele telefoons zijn uitgeschakeld. Om anderen niet te verstoren neemt men rustig plaats.
Na de eredienst is er gelegenheid om met elkaar na te praten bij een kopje thee of koffie.
Wij wensen iedereen de vrede en liefde van Christus toe